GEOLOŠKE VSEBINE

Vsebine, ki jih uvrščamo pod okrilje geologije, so v osnovnih in srednjih šolah pogosto površno zastopane ali pa zanje preprosto zmanjka časa. S projektom Edugeo smo se tako odločili geološke vsebine predstaviti na svež in zanimiv način in jih s tem približati učencem.

MINERALNE SUROVINE

POBOČNI PREMIKI

PODZEMNE VODE

PALEONTOLOGIJA